Kako vam lahko pomagam?

Svetovanje

Svetovanje je storitev, ki jo lahko izvedemo na daljavo preko online sestanka ali z osebnim obiskom vašega vrta. Zajema en obisk na vašem vrtu (do 2h), kjer se pogovorimo o vaših željah in pričakovanjih glede preureditve vaše okolice. S svojim znanjem in izkušnjami vam glede na vaše potrebe in želje svetujem in predlagam alternativne rešitve za vaš prostor. Po končanem uvodnem pogovoru si naredim zapiske in na podlagi le teh v biroju izrišem skico vašega vrta. V končnem predlogu je zajeto je več področij, od umestitve objektov (bazen, letna kuhinja, avtomobilski nadstrešek, kurišče, ekološki otok, zelenjavni vrt...), izbira materialov, povezava programov v vašem vrtu, predlog rastlin... Skica služi kot vodilo in vizija pri vašem urejanju vrta, ni pa izvedbeni načrt in detajl za izvajalce. V kolikor potrebujete bolj natančne načrte vam lahko ponudim načrtovanje okolice v fazi idejne zasnove ali idejnega projekta.

Načrtovanje

Idejna zasnova je namenjena izoblikovanju natančne vizije o vašem vrtu ali okolici. Celotno načrtovanje poteka v 3d modelu, tako da si lahko v največji meri predstavljate, kako bo vaš prostor izgledal. Rešene so vse višine, umeščeni vsi motivi v vašem vrtu (avtomobilski nadstrešek, bazen, kurišče, objekt letne kuhinje...) definira se materiale, poda se predlog osvetlitve in določi izhodišča za posamezne nasade. Vključuje več sestankov na terenu in/ali v biroju, zajete so tudi spremembe in iteracije prvotne ideje. Namenjena je vsem, ki si želite unikatno oblikovan prostor, ki bo služil vašim potrebam in željam.

Izvedba

Moja največja želja (in nato veselje!) je da vrt, ki ga celo zimo rišemo, na pomlad ugleda luč sveta. Za vse, ki se nimate časa ukvarjati z vodenjem izvedbe vam lahko ponudim izdelavo ponudbe za izvedbo vrta na ključ (sodelelujemo s podjetji GVT Štraus in podjetjem Point-A), za kar boste potrebovali izrisan Idejni projekt. V kolikor potrebujete le posamezne kvalitetne izvajalce je spodaj seznam izvajalcev, s katerimi uspešno sodelujemo že leta. Ne glede na to, ali svoj vrt izvajate sami ali ste izbrali izvedbo na ključ pa vam lahko ponudim sestanke na terenu, kjer skupaj z izvajalci preverimo, da izvedba vašega vrta sledi zastavljeni viziji.