Izvajalci

Geodetske storitve

  • Geoton s.p.

Groba gradbena dela (Izvedba grobih gradbenih del (groba izravnava terena, priprava terena za tlakovanje, umeščanje jaškov, kanalet, drenažnih cevi, betoniranje plošč za vrtne motive, izdelava opornih zidov…)

Fina gradbena dela (tlakovanje, polaganje stopalnih plošč, oblaganje s kamenjem)

Izdelava unikatnih betonski motivov (stopalne plošče, vrtna kurišča, vrtni umivalniki, letne kuhinje…)

 Izdelava kovinskih izdelkov (ograje, korita, stopnice…)

Izdelava gabion žičnatih ograj

Ponudba dekorativnega in naravnega kamna in talnih oblog

Izdelava lesenih vrtnih motivov (terase, vrtne hipke, savne)

Izvedba tehnične brežine

Vrtnarske storitve (dobava in sajenje rastlin, dobava in montaža alu vrtnih robnikov in namakalnega sistema)

Izdelava vodnih motivov  (fontane, naravni ribniki, plavalni ribniki)

Izdelava bazenov (salinacija, biotop, naravni plavalni ribniki)