Špičaki

Bled
2023

Opis

Špičak je prva betonska kritina, ki je pred letom 1900 nadomestila slamnate strehe. Pred njo so uporabljali škrilaste plošče ''škril'' , ki ga posnema rombasta oblika tega strešnika. Tako kot v mnogih drugih alpskih in predalpskih mestih, je bila tudi tukaj zahteva, da se za kritje nove hiše uporabi špičake. Njihova romboidna oblika se v arhitekturi pojavi tudi v obliki hrastovih tramov na vzhodni fasadi. Pri oblikovanju vrtov vedno rada posnemam jezik arhitekture, tako da smo prav obliko špičaka uporabili za povezovalno nit tega vrta. Pojavi se v rezani strehi objekta letne kuhinje, obliki zelenjavnega vrta, tlaku in stopalnih ploščah v travi. Nastal je dinamičen vrt, ki kljub svojemu izčiščenemu konceptu deluje igrivo in domače.