Intera tehnološki park

Ptuj
2021

Opis

Nekoč stara vojaška stavba je doživela preobrazbo v moderen tehnološki park. Izziv prenove objekta so sprejeli arhitekti iz biroja Styria arhitektura. Z velikim spoštvanjem do zgodovine in z inovativnimi novimi arhitekturnimi rešitvami je nastal čudovit objekt. Ker pa je krona vsaki lepi hiši tudi lepo urejena okolica, sem bila zares vesele povabila k sodelovanju. Pri oblikovanju okolice smo si z ekipo zastavile cilj, da objekt in njegova neposredna okolica oziroma vrt, delujeta kot celota. Koncept tako izhaja iz likovnega jezika arhitekturne rešitve pri oblikovanju novega paviljonskega prizidka k obstoječemu objektu. Nov prizidek, dodani stekleni volumen je z obstoječo stavbo povezan preko linijske, lebdeče forme, ki delujejo kot močan vizualen element, povezovalni trak med novim in starim objektom. Linijski koncept v arhitekturi je tako narekoval oblikovne odločitve pri snovanju novega linijsko naravnanega parka. V okolici je koncept linije izražen na mnoge načine - v tlaku, urbani opremi in nasaditvah. Glavni element pri členitvi prostora so dolge betonske klopi, razporejene tako, da se med njimi ustvarijo podprostori, ki služijo kot pisarne na prostem. Kot zeleni poudarek so uporabljene živice tise, ki v obliki rastlinskega volumna ponovijo motiv linijskih klopi. Linijska členitev se ponovno kaže v betonskem tlaku, ki s svojo raznoliko teksturo poudari zastavljen koncept. Dolge poteze mehčajo enoviti nasadi japonskih drenov, ki v prostor vnašajo vertikalno komponento in z zelenimi volumni krošenj ustvarjajo mehko protiutež sivim odtenkom betona. Zasaditev z okrasnimi travami in trajnicami je enotna, ponavljajoča preko celoten vrt, saj s tem ustvarjamo homogen in enoten videz.